Malaysia Scholarshis 2016

Skim Pinjaman Pelajaran MARA (SPiP)http://www.ucam.edu.my/wp-content/uploads/2015/04/mara-logo-245x300.png
Majlis Amanah Rakyat (MARA) sebagai salah sebuah organisasi di bawah Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah (KKLW) mempelawa calon yang mempunyai visi untuk menjadi “Modal Insan Terbilang” dan seterusnya menyumbang kepakaran kepada pembangunan ekonomi Malaysia untuk memohon pinjaman pelajaran MARA bagi mengikuti pengajian ke peringkat Diploma, Sarjana Muda dan Profesional di Institusi Pendidikan Tinggi Tempatan dalam bidang-bidang utama keperluan pembangunan Negara

BPP Hunting Line: 03-26132087 / 32050 / 32092 / 32053 / 32073 / 32107
E-mail untuk masalah teknikal Sistem MyEduloan: [email protected]
Daftar 

APPLY NOW!'); FB.XFBML.parse( ); }); //]]>